Proje Yönetim Süreci

 • Sözleşmenin İmzalanması
 • Proje Yapılacak Yerin Görülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Proje Araştırma Süreci
 • Proje Çözümleri ve Oluşum Süreci
 • Avan Projenin Oluşturma Süreci
 • Avan Projenin Kesinleşmesi ve Kabulü
 • Mühendislik Projeleri ile Mimari Projenin Çalışma Süreci
 • Proje İnşaat Ruhsat Süreci
 • Uygulama Projeleri Süreci
 • Detay Projeleri Süreci
 • İnşaat Uygulama ve Kontrol Çizelgelerinin Hazırlanması
 • Şantiye Ekibi ile Projelerin Tanıtım Toplantısı
 • Projenin Yerine Aplikasyonu
 • Projenin Betonarme İnşaatı Kontrolünün Yapılması
 • Projenin İç Mimari İmalatının Kontrolünün Yapılması
 • Mal Sahibine İşin Kabulünün Yapılması ve Garanti Belgelerinin Teslimi
 • İskan Ruhsatının Alınması
 • Şantiye Ekibi, Proje Ekibi ve Mal Sahibinin Analizleri
 • Proje Ekibinin Analizleri
 • Yorum ve Kaygılar

İnşaat Yönetim Süreçi

 • Sözleşmenin İmzalanması
 • Şantiye Yönetim Ekibinin Projeye Tayini
 • Yer Teslim Protokolünün Hazırlanması
 • SSK İşyeri Numarasının Alınması ve İşyerinin Açılması
 • Avans Ödemesinin Yapılması
 • Geçici Teminat Mektubunun Talep Edilmesi
 • Sözleşmedeki Tüm Sigorta Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi
 • Şantiye Mobilizasyon Süreci
 • İş Programının Detaylandırılması ve Onaylatılması
 • Projelerin Çalışılması ve Detay Çözümleri
 • Taşeron İhale Dosyalarının Hazırlanması
 • Malzeme Satın Alma Programının Oluşturulması
 • Proje Bütçesinin Hazırlanması
 • Projede Kullanılacak Dökümantasayon Sisteminin Oluşturulması
 • As- Built Çizimlerinin Yapılması
 • Geçici Kabul ve Kesin Hesabın Yapılması
 • Tüm Garanti ve Kullanım Belgelerinin Kitapçık Halinde Hazırlanması ve İdareye Sunulması
 • Demobilizasyon Süreci
 • SSK İşyeri Kapanışının Yapılması
 • Kesin Kabulun Yapılması

Şantiye Yönetim Süreçi

 • Aylık Faaliyet Rapor Özeti, Genel Durum Değerlendirme Formu
 • Ana Hakediş Takip Formu
 • Taşeron Hakediş Takip Formu
 • Genel Gide3r Takip Formu
 • Proje Planlanan / Gerçekleşen Takip Formu
 • Direkt Maliyet Takip Formu
 • Malzeme Satın Alma Formu
 • Malzeme Onay Takip Formu
 • Taşeron Onay Takip Formu
 • Proje Onay Takip Formu
 • Hakediş Ödeme Takip Formu
 • Haftalık Toplantı Tutanak Karar Formu
 • Sözleşme Takip Formu
 • İş Programı Takip Formu
 • Değişiklik Emirleri Takip Formu
 • İş Güvenliği Takip Formu
 • Kalite Kontrol Takip Formu, İmalat İzinleri, Uygunsuzluk Raporları, Test ve Deneyler
 • Verimlilik Analizleri, Adam-Saat Analizleri
 • Kararlılık Analizleri
 • Yorum ve Kaygılar